ی
 • یادزدودگی Amnesia

  زوال تمامی یا بخشی از خاطرات گذشته. این زوال همیشگی نیست بلکه با رفع یادزدودگی خاطرات فراموش شده مجددا به خاطر می آیند.

 • یادزدودگی پس گستر Retrograde amnesia

  ناتوانی در به یاد آوردن رویدادهایی که درست پیش از لحظه وارد آمدن ضربه مغزی یا پیدایش یک اختلال کارکردی روی داده اند، بی آنکه اختلال زیادی در یادآوری رویدادهای قدیمی تر مشاهده شود. -> یادزدودگی پیش گستر

 • یادزدودگی پیش گستر Anterograde amnesia

  ناتوانی در یادگیری و یادداری اطلاعات تازه. تصور می شود این اختلال ناشی از عدم رمزگردانی اطلاعات تازه در حافظه درازمدت باشد. -> یادزدودگی پس گستر

 • یادگیری Learning

  تغییر نسبتا پایدار رفتار که در نتیجه تمرین بوجود می آید. تغییرات رفتاری ناشی ار رسش (تکامل جسمانی) یا شرایط گذران (مانند خستگی، تاثیر داروها و خوگیری) یادگیری محسوب نمی شوند.

 • یادگیری مشاهده ای Observational learning

  یادگیری از راه مشاهده رفتار افراد دیگر و ملاحظه پیامدهای آن رفتار

 • یادگیری نهفته Latent learning

  نوعی یادگیری که به هنگام یادگیری در رفتار منعکس نمی شود ولی حصول آنرا می توان با افزایش مقدار تقویت در برابر رفتار ذیربط نشان داد.پربازدید ترین ها

خبرنامه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحانو متون