گ
  • گروه آزمایشی Experimental Group

    در یک تحقیق آزمایشی که هدف آن مقایسه دو یا چند گروه می باشد، به گروهی اطلاق می شود که در معرض تدبیر آزمایشی خاص که اثر آن مورد بررسی است، قرار می گیرد -> گروه گواه

  • گروه گواه (کنترل) Control Group

    در یک تحقیق آزمایشی که هدف آن مقایسه دو یا چند گروه می باشد، به گروهی اطلاق می شود که در معرض تدبیر آزمایشی خاص که اثر آن مورد بررسی است، قرار نمی گیرند -> گروه آزمایشیپربازدید ترین ها

خبرنامه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحانو متون