ک
 • کافئین Caffeine

  ماده ای که دستگاه عصبی مرکزی و عضلات مخطط را تحریک می کند، خستگی را کاهش می دهد و در انجام فعالیت بدنی به فرد کمک می کند.

 • کروموزم های جنسی Sex chromosomes

  جفت بیست و سوم کروموزوم ها که جنسیت فرد را تعیین می کند. در زنانXX و در مردانXY نامیده می شود.

 • کروموزوم chromosome

  ساختارهای میله ای شکل که به صورت جفت جفت در یاخته های بدن یافت می شوند و حامل عوامل تعیین کننده وراثت، یعنی ژن ها هستند که از والدین به فرزندان می رسند. هر یاخته آدمی ۴۶ کروموزوم دارد که به صورت ۲۳ جفت تنظیم شده اند و آن دو عضو هر جفت یکی از پدر و دیگری از مادر می رسد. -> ژن

 • کروموزوم های غیرجنسی Autosomes

  ۲۲ جفت کروموزم همتا در هریک از سلول های انسان

 • کسب هویت Identity achievement

  وضعیت هویت افرادی که ارزشها و اهداف مشخص خودبرگزیده ای را کاوش کرده و خود را به آن متعهد ساخته اند.

 • کلان سیستم Macrosystem

  در نظریه سیستم های بوم شناختی، ارزشها، قوانین، سنتها و منابع یک فرهنگ که بر تجربیات و تعامل ها در سطوح درونی محیط تاثیر می گذارند.

 • کنش پریشی Apraxia

  اختلال حرکت در غیاب ضعف عضلانی یا ناتوانی در انجام دادن هرگونه حرکت خاص.

 • کهن الگوها Archetypes

  به صورتی که یونگ آنرا به کار می برد، عقاید همگانی که حتی هنگام تولد از آنها آگاهیم. (مانند مفهوم مادر، خدا)

 • کودک دشوار یا بدقلق Difficult child

  کودکی که سرشت او طوری است که فعالیت های روزمره اش نامنظم است، تجربیات جدید را به کندی می پذیرد و به صورت منفی و شدید واکنش نشان می دهد.

 • کودک راحت Easy child

  کودکی که سرشت او طوری است که در نوباوگی فورا روال عادی را برقرار می کند، عموما شاد است و به راحتی با تجربیات جدید سازگار می شود.

 • کودک کم رو یا بازداشته Inhibited or shy child

  کودکی که سرشت او به گونه ای است که به صورت منفی به محرک های تازه واکنش نشان می دهد یا از این محرکها کناره گیری می کند.

 • کوکائین Cocaine

  یکی از داروهای محرک دستگاه عصبی مرکزی که از برگهای گیاهی به نام کوکا به دست می آید. این دارو میزان انرژی را افزایش می دهد، حالت سرخوشی به وجود می آورد و مصرف مقادیر زیاد آن حالت پارانویا (بدبینی) ایجاد می کند.پربازدید ترین ها

خبرنامه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحانو متون