ژ
  • ژن Gene

    واحد اساسی انتقال وراثت که در کروموزومها جای دارد. هر کروموزوم شامل ژنهای بسیار زیادی است. ژنها معمولا آرایش جفتی دارند و در هر کروموزوم از هر جفت ژن، یکی از پدر و دیگری از مادر است.پربازدید ترین ها

خبرنامه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحانو متون