و
 • وابستگی به دارو Drug dependency

  سوء مصرف داروهایی که بر مغز تاثیر می گذارند و به تغییرات رفتاری ناسازگارانه ای منجر می شوند که در هر فرهنگی این رفتارها ناسازگارانه شناخته شده اند. سه ملاک این اختلال را مشخص می کنند: ۱ ) الگوی مصرف آسیب شناختی دارو ۲ ) اختلال در عملکرد شغلی، اجتماعی، جسمانی یا هیجانی ۳ ) شواهدی از سازگاری عاطفی یا جسمانی با دارو -> تحمل، علائم ترک

 • واپس رانی Repression

  یکی از انواع مکانیزم های دفاعی که از طریق آن تکانه یا خاطره ای که ممکن است احساس گناه برانگیزد از حیطه آگاهی زدوده می شود و مورد انکار قرار می گیرد -> فرونشانی، مکانیزم دفاعی

 • واپس روی Regression

  بازگشت به شیوه های پاسخدهی ابتدایی تر و کودکانه تر. مانند کودکانه صحبت کردن یک دختر ۳۰ ساله.

 • واکنش اضطراری Emergency reaction

  واکنش به تهدید که طی آن دستگاه عصبی سمپاتیک بدن را برای واکنش بسیج می کند. فشار خون بالا می رود، ضربان قلب افزایش می یابد، تنفس عمیق تر می شود، تعریق زیاد می شود و کبد برای مصرف عضلات قند آزاد می کند. بنابراین ارگانیزم در پاسخ به تهدید آماده جنگ یا گریز می شود.

 • واکنش وارونه Reaction formation

  نوعی مکانیزم دفاعی که در آن، شخص برای انکار وجود یک انگیزه نکوهیده خود صورت افراطی متضاد آن انگیزه را در رفتار خود نمایان می سازد. مانند محبت بیش از حد زن بابا به بچه شوهرش.

 • وجدان (اخلاق) Conscience

  شناخت درونی شخص از معیارهای «درست» و «نادرست» که وی براساس آن درباره رفتار خود قضاوت می کند.

 • وسواس عملی Compulsion

  هرگونه رفتار تکراری که شخص در انجام آن احساس اجبار می کند و نمی تواند از انجام دادن آن خودداری نماید؛ رفتار تشریفاتی -> اختلال وسواس فکری- عملی، وسواس فکری

 • وسواس فکری Obsession

  هرگونه فکر تکراری، ناخوشایند، ناخوانده که مضمون آن غالبا یک عمل جنسی یا پرخاشگرانه است. -> اختلال وسواس فکری- عملی، وسواس عملی

 • وقفه تنفسی Apnea

  نوعی اختلال خواب که مشخصه آن توقف تنفس در جریان خواب است.پربازدید ترین ها

خبرنامه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحانو متون