ه
 • هذیان Delusion

  باورهای کاذب یا نادرست که در برابر هرگونه استدلال مقاومت می کنند و با اینکه شواهد کافی برای رد آنها وجود دارد همچنان ادامه می یابند. نوع شایع آن بصورت هذیان گزند و آسیب یا خودبزرگ بینی نمایان می شوند.

 • هراس Panic

  حملات وحشت و یک ترس ناتوان کننده که همراه با افزایش ضربان قلب، درد در قفسه سینه، تنگی نفس و… هست. علائم به ظاهر شبیه یک آرتیمی قلبی است.

 • هروئین Heroin

  یک داروی بسیار اعتیادآور که کندکننده دستگاه عصبی مرکزی است و از تریاک به دست می آید. -> مواد افیونی

 • همانندسازی Identification

  فرآیند عادی فراگیری نقش های اجتماعی مناسب در دوره کودکی از طریق تقلید نسبتا ناهشیار رفتار بزرگسالانی که کودک آنها را مهم می شمارد. مثلا همانند سازی کودک با والد همجنس خود -> تقلید

 • همجنس گرا Homosexual

  فردی که ترجیح می دهد با افراد همجنس خود رابطه جنسی داشته باشد. چنین فردی ممکن است زن یا مرد باشد. ولی در مورد زنان همجنس خواه اصطلاحLesbian رایج تر است. توجه شود که «همجنس گرایی» و «نارضایتی جنسی» دو مقوله متفاوتند. -> نارضایتی جنسیتی، همجنس گرایی خودپذیر، همجنس گرایی خودناپذیر

 • همجنس گرایی خودپذیر Ego-syntonic homosexuality

  همجنس گرایی که با تمایل شخص با ترجیح همجنس خود می خواند و او خواهان تغییر آن نیست.

 • همجنس گرایی خودناپذیر Ego-dystonic homosexuality

  همجنس گرایی که با تمایل شخص به ترجیح جنسی نمی خواند و او خواهان تغییر آن است.

 • هنجار Norm

  عملکرد متوسط، معمول یا مطابق معیار در شرایط مشخص. مثلا حد متوسط نمره کودکان ۹ ساله در یک آزمون پیشرفت تحصیلی یا متوسط وزن نوزادان پسر هنگام تولد

 • هنجار اجتماعی Social norms

  قواعد نامکتوب یک گروه یا یک جامعه که رفتار، نگرش و باورهای اعضای آن گروه یا جامعه را تنظیم می نماید.

 • هوش Intelligence

  ۱ ) آنچه یک آزمون هنجارشده هوش می سنجد ۲ ) توانایی آموختن از راه تجربه، تفکر به شیوه انتزاعی و رویارویی موثر با محیط -> هوشبهر، سن عقلی، سن تقویمی

 • هوشبهر Intelligence Quotient (IQ)

  واحد مقیاسی مورد استفاده در گزارش نمره های آزمون های هوش که به صورت خارج قسمت سن عقلی بر سن تقویمی محاسبه می شود. در این خارج قسمت، علامت اعشاری حذف می شود تا متوسط هوش کودکان هر سن معادل ۱۰۰ باشد. -> سن عقلی، سن تقویمی

 • هویت جنسی Gender identity

  آگاهی از مردم یا زن بودن

 • هویت یابی Identity formation

  فرآیند رسیدن به شخصیت انسجام یافته دوره بزرگسالی که از همانندسازیهای پیشین و عوامل موثر دیگر نشات می گیرد. -> همانندسازی، سردرگمی نقش، هویت جنسی

 • هیپنوتیزم Hypnosis

  حالتی از پاسخدهی که از راه هیپنوتیزم کردن یا شیوه های معادل آن در یک فرد بوجود می آید.

 • هیجان Emotion

  حالتی در جاندار، خواه خفیف و خواه شدید که در جریان تجاربی با مایه های عاطفی نمایان می شود.پربازدید ترین ها

خبرنامه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحانو متون