ن
 • نابهنجاری های جنسی Paraphilies

  مجموعه ای از اختلالهای روانی- جنسی که طی آن اعمال یا تخیلات جنسی نامانوس برای ایجاد تحریک جنسی ضروری هستند. یادگارپرستی، آزارطلبی، عورت نمایی، تماشاگری جنسی، مبدل پوشی، حیوان خواهی و بچه بازی از این جمله اند. -> بچه بازی

 • ناتوانی در توصیف هیجان ها و خلق یا آگاهی از آنها (آلکسی تایمیا) Alexithymia

  این واژه دقیقا به معنی «نداشتن واژگان برای احساسات» است و برای توصیف افرادی به کار می رود که در ابراز احساسات خود مشکل دارند.

 • ناتوانی در خواندن Alexia

  ناتوانی اکتسابی در خواندن به علت آسیب مغزی همراه با سالم ماندن بینایی

 • نارضایتی جنسیتی Transexual

  فردی که از لحاظ جسمانی به یک جنس و از لحاظ روانی به جنس دیگر تعلق دارد. این قبیل افراد گاهی به عمل جراحی و درمان هورمونی متوسل می شوند تا جنسیت جسمانی خود را تغییر دهند، اما معمولا خود را همجنس خواه نمی دانند.

 • ناکامی Frustration

  ۱ ) به عنوان یک رویداد، شرایط سدکننده ای که راه بر فعالیت معطوف به هدف می بندد یا مزاحم چنین فعالیتی می شود. ۲ ) به عنوان یک حالت، ناراحتی یا آشفتگی یا خشم ناشی از عقیم ماندن فعالیت یا یاس یا شکست.

 • ناهشیار جمعی Collective unconscious

  به اعتقاد یونگ، ردهای حافظه تجربیات نسل های گذشته

 • ناهماهنگی شناختی Cognitive dissonance

  ناهمخوانی باورها یا عناصر اطلاعاتی شخص با یکدیگر یا با گرایش های رفتاری او. ناهماهنگی شناختی شخص را وامی دارد که از راه تغییر رفتار یا شناخت خود از میزان آشفتگی بکاهد.

 • نشانگان داون (سندرم داون) Down’s syndrome

  نوعی عقب ماندگی ذهنی ناشی از یک نابهنجاری ارثی (وجود یک کروموزم اضافی در زوج کروموزومی ۲۱ ) با مشخصات کلفتی زبان، وجود شکنج های اضافی در پلک ها و داشتن انگشت های کوتاه و پهن، قیافه ای شبیه مغول ها، دستهای بدون خط، گردن کوتاه، شکم پهن و…

 • نقش بازی Role playing

  روشی برای آموزش نگرش ها و رفتارهای حائز اهمیت در روابط شخصی. طبق این روش، خواه در روان درمانی و خواه در آموزش رهبری، از شخص خواسته می شود در یک نمایش خودجوش نقش معینی را بازی کند.

 • نقش جنسی Gender role

  ابراز علنی هویت جنسی، آنچه یک فرد انجام می دهد برای اینکه نشان دهد مرد است یا زن.پربازدید ترین ها

خبرنامه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحانو متون