م
 • ماری جوانا Marujuana

  داروی روان گردانی که وقتی به صورت مزمن و سنگین مصرف شود موجب تضعیف توانایی تمرکز بر تکلیف، رفتار تکانشی و بی اختیار، هذیان، اختلالهای حسی- حرکتی و گاهی واکنش های وحشتزدگی می شود.

 • متادون Methadone

  ماده مخدری که در برنامه های درمانی (ترک اعتیاد) هروئین مصرف می شود. متادون به عنوان جایگزین هروئین عمل می کند و نمی گذارد معتاد به هروئین دچار نشانه های ترک شود.

 • مثلث شناختی (ترایاد شناختی) Cognitive triad

  به اعتقاد بک، مجموعه ای از شناخت ها که افراد را نسبت به افسردگی آسیب پذیر می کنند. این شناخت ها عبارتند از: الف) افکار منفی درباره خود ب) افکار منفی در مورد دیگران و دنیا ج) افکار منفی درباره آینده

 • مجادله طبیعت- تربیت Nature-nurture controversy

  اختلاف نظر بین نظریه پردازان در مورد اینکه آیا عوامل ژنتیکی یا محیطی مهمترین عوامل تعیین کننده رشد و رفتار هستند.

 • محرک Stimulus

  ۱ ) انرژی فیزیکی خاصی که برگیرنده های حساس به آن انرژی اثر می گذارد. ۲ ) هر موقعیت یا رویداد قابل توصیف به شیوه عینی (اعم از اینکه در درون یا برون جاندار باشد) که در نقش نشانه ای برای پاسخ دادن جاندار عمل می کند. -> پاسخ

 • مددکار روان پزشکی Psychiatric social worker

  مددکاری که دوره آموزشی لازم را در زمنیه شیوه کار با بیماران روانی و خانواده آنها در ارتباط با مسائل سلامت و بیماری گذرانده است و در انجام وظائف خود معمولا از نزدیک با روان پزشک یا روان شناس بالینی همکاری می کند.

 • مراحل رشد Stages of development

  دوره هایی از رشد که از توالی پیش رونده ای برخوردارند و به نظر می رسد که معرف تغییراتی در ساختار یا کارکرد جاندار باشند. (مانند مراحل رشد شناختی پیاژه)

 • مراقبه متعالی Transcendental Meditation TM

  یکی از شیوه های مراقبه که پیروان یوگای هندی به کار می بندند. حالت مراقبه از طریق تکرار یک صوت یا عبارت که «مانترا» نامیده می شود به وجود می آید. برای هر فرد مانترای ویژه ای انتخاب می شود که مناسب ترین مانترا برای وی محسوب می شود. در این شیوه آرمیدگی فرد طی آن چشمان خود را می بندد و در درون خود مانترایی را تکرار می کند. این روش با جلوگیری از تکرار افکار منفی خودآیند باعث کاهش اضطراب می شود.

 • مشاهده طبیعی Naturalistic observation

  روشی که طی آن پژوهشگر برای مشاهده کردن رفتار مورد نظر خود وارد محیط طبیعی می شود.

 • مصاحبه بالینی Clinical Interview

  روشی که برای بررسی دیدگاه آزمودنی، از شیوه گفتگوی انعطاف پذیر استفاده می کند.

 • معناداری آماری Statistical significance

  میزان اطمینان به یک شاخص آماری محاسبه شده در ارتباط با بیان حکمی درباره واقعیت مورد نظر. مثلا میزان احتمال اینکه میانگین جامعه بین دو حد به دست آمده در گروه نمونه قرار می گیرد. معنی داری، درجه پایانی یک یافته آماری را می رساند و نه درجه اهمیت آنرا.

 • مقاومت Resistance

  در روان کاوی، متوقف شدن جریان تداعی آزاد. سد یا مانع روان شناختی در برابر ورود تکانه های ناهشیار به حیطه هشیاری، مقاومت، بخشی از فرآیندی است که به واپس رانی تداوم می بخشد.

 • مکانیسم دفاعی Defence mechanism

  نوعی شیوه سازگاری به صورت اقدام به عمل یا خودداری از عمل که اغلب جنبه ناهشیار دارد و هدف آن جلوگیری از آگاه شدن شخص از برخی صفات و انگیزه هایی که موجب تنزل عزت نفس یا افزایش اضطراب وی گردد. انکار و فرافکنی دو نمونه از مکانیسم های دفاعی هستند.

 • مکتب رفتارگرایی Behavioral school

  مکتب روان شناسی نابهنجاری که معتقد است محیط رفتار را شکل می دهد و با تغییر دادن محیط می توان رفتار را تغییر داد. به اعتقاد نظریه پردازان رفتاری، رفتار نابهنجار در ارگانیزم معادل اختلال روانی است و این همان چیزی است که باید درمان شود.

 • منحنی بهنجار Normal curve

  نموداری که بر اساس توزیع بهنجار رسم شده است.

 • منحنی رشد عمومی General growth curve

  منحنی که تغییرات کلی در اندازه بدن را نشان می دهد. رشد سریع در نوباوگی، رشد کندتر از اوایل و اواسط کودکی و بار دیگر رشد سریع در نوجوانی

 • منطقه بروکا Broca’s area

  بخشی از نیمکره چپ مغز که بر گفتار نظارت دارد. افرادی که این بخش از مغزشان آسیب دیده واژه ها را به طرزی روشن بیان نمی کنند و گفتارشان کند و همراه با تقلاست. گرچه گفتار این افراد از معنا برخوردار است اما محتوای آن محدود به واژه های کلیدی است. (آفازی)

 • منطقه ورنیکه Wernicke’s area

  بخشی از نیمکره چپ مغز که در فهم و درک زبان دخالت دارد. افرادی که این بخش از مغزشان آسیب دیده از درک معنای واژه عاجزند. این قبیل افراد قادرند واژه ها را بشنوند ولی معنای آنها را نمی فهمند.

 • مواد افیونی Opiates

  تریاک یا مشتقات شیمیایی آن مانند کدئین، مورفین و هروئین. این داروها دستگاه عصبی مرکزی را کند می کنند و دردزدا، سرخوشی آور و به شدت اعتیادآورند.

 • میلین Meyelin

  غلاف چربی عایقی که سطح رشته های عصبی را پوشانده و به کیفیت انتقال پیام کمک کرده و سرعت انتقال را افزایش می دهد.پربازدید ترین ها

خبرنامه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحانو متون