ل
 • لذت جویی Hedonism

  نظریه ای مبنی بر اینکه آدمیان در جستجوی لذت و اجتناب از درد هستند.

 • لذت عاطفی Affective Pleasure

  اثر دارو که در نظریه های مربوط به علت اعتیاد مطرح می باشد. لذت عاطفی، حالت هیجانی خوشایند و اثر دارویی اولیه ای دارد که دارو آنرا تولید می کند.

 • لوث مسئولیت Diffusion of responsibility

  گرایش فرد به خودداری از اقدام در موقعیت های اجتماعی به سبب حضور افراد دیگر (مثلا در مواقع اضطراری). این امر موجب نامتمرکز شدن مسئولیت می شود که خود عامل مهمی در عدم دخالت حاضران در موقعیت های اضطراری است.

 • لیتیوم کربنات Lithium carbonate

  ترکیبی با مبنای لیتیوم و عموما در درمان اختلالهای روانی دوقطبی (افسردگی- مانیا) نتایج موفقیت آمیزی داشته است.

 • لیزرجیک اسید دی اتیل آمید Lysergic acid diethylamide

  داروی توهم زایی که موجب تغییراتی در احساسهای بدن (سرگیجه، ضعف و تهوع)، ادراک (حس زمان تحریف می شود)، هیجان و فرآیندهای شناختی می شود.پربازدید ترین ها

خبرنامه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحانو متون