ع
  • عقب ماندگی ذهنی Mental retardation

    محدودیت های قابل ملاحظه در کارکرد شخصی که ویژگی آن عبارتست از کارکرد ذهنی دو انحراف معیار پایین تر از میانگین ( IQ زیر ۷۰ ) محدودیت در دو یا چند مهارت مثل ارتباط، مراقبت از خود، زندگی خانوادگی، مهارتهای اجتماعی، کاربری در جامعه، خودگردانی، تندرستی و ایمنی، تحصیلات مفید، فراغت و کار.

  • علائم ترک دارو Drug withdrawal

    نشانه های عاطفی و جسمانی ویژه که بعد از قطع مصرف دارو و به دنبال آن واقع می شوند. مثل بدن درد، کرختی و…

  • عملکرد Performance

    رفتار آشکار فرد در مقایسه با دانش و اطلاعات وی که هنوز در عمل ظاهر نشده اند. این تمایز در نظریه های یادگیری حائز اهمیت است.پربازدید ترین ها

خبرنامه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحانو متون