ض
  • ضریب همبستگی Coefficient of correlation

    کمیتی که میزان همخوانی بین تغییرات دو متغیر را نشان می دهد و رایج ترین نوع آن ضریب گشتاوری پیرسون است که با « r » نمایش داده می شود.پربازدید ترین ها

خبرنامه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحانو متون