س
 • سپر بلا Seapegoat

  شکلی از پرخاشگری جابه جا شده که در آن شخص پرخاشگر یک قربانی بی پناه و بی گناه را به عنوان مسبب ناکامی خود مورد سرزنش یا تنبیه قرار می دهد ->پرخاشگری جابه جا شده

 • سرمشق (الگو یا مدرن) Model

  در رفتاردرمانی، فردی است که در نقش الگو عمل می کند و رفتارهایی را به نمایش می گذارد که درمانگر مایل است بیمار از آنها تقلید کند.

 • سرمشق گیری Modeling

  در نظریه اجتماعی بندورا به فرآیندی اطلاق می شود که طی آن کودک رفتارهای اجتماعی و شناختی را از راه تقلید رفتار افراد دیگر یاد می گیرد.

 • سروتونین Serotonine

  از انتقال دهنده های عصبی در مغز میانی، که تصور می شود در بیماریهای روانی و به ویژه در افسردگی نقش داشته باشد.

 • سن تقویمی Chronological age

  سن به معنای مصطلح آن که با سالهای تولد فرد یکی است. در اصل همان چیزی است که از آن به عنوان سن یاد می شود، تعداد سنوات زندگی.

 • سن عقلی Mental age

  واحد مقیاسی پیشنهادی بنیه برای هوش آزمایی. در یک آزمون هوش که درست میزان شده باشد گروه معرف کودکان ۶ ساله دارای سن عقلی ۶ ، گروه معرف کودکان ۷ ساله دارای سن عقلی ۷ هستند و به همین ترتیب سایر گروه های سنی. کودکی که سن عقلی او بیشتر از سن تقویمی اوست یک کودک پیشرفته و کودکی که سن عقلی او کمتر از سن تقویمی اوست یک کودک عقب مانده محسوب می شود. ->سن تقویمی، آزمون هوشپربازدید ترین ها

خبرنامه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحانو متون