ح
 • حافظه درازمدت Long-term memory LTM

  بخش نسبتا پایدار نظام حافظه در مقایسه با حافظه کوتاه مدت -> حافظه کوتاه مدت

 • حافظه سازا Constructive memory

  استفاده از معلومات عمومی اندوخته شده در حافظه برای بازساخت یا پرداخت مشروحتر یا کاملتر یک رویداد

 • حافظه کوتاه مدت Short – term memory

  یک بخش فرضی از نظام حافظه که ظرفیت محدودی دارد و فقط مدت کوتاهی اطلاعات را حفظ می کند. در نظریه های گوناگون تعریف این مفهوم متفاوت است. -> حافظه دراز مدت

 • حالت گریز مرضی Fugue state

  اختلال تجزیه ای که طی آن فرد در حالت یادزدودگی به دور از خانه سفر می کند و هویت جدیدی می گیرد.

 • حرکت فراروانی Psychokinesis

  از عملیات ذهنی ادعایی که گفته می شود شخص به کمک آن می تواند بدون لمس اشیا یا تبدیل انرژی به شیوه های معمول، تغییراتی را در یک جسم یا دستگاه انرژی ایجاد کند. مثلا عددی را در نظر بگیرید و از این راه بر اعداد حاصل از طاس ریزی با یک دستگاه اثر بگذارد. -> ادراک فراحسی

 • حس حرکت Kinesthesis

  حسهای مربوط به ماهیچه ها، زردپی ها و مفصلها که به کمک آنها موقعیت بدن و حرکت بخشهای مختلف آن تشخیص داده می شود.

 • حساسیت زدایی منظم Systematic desensitization

  از روشهای رفتاردرمانی که در آن، شخص در حالیکه در یک وضع آرمیدگی عمیق قرار گرفته، سلسله مراتبی از موقعیتهای اضطراب زا را تجسم می کند (یا گاهی عملا با آنها روبرو می شود). به این ترتیب رابطه این موقعیتها با پاسخ اضطراب به تدریج گسسته می شود.

 • حمله خواب Narcolepsy

  نوعی اختلال خواب که مشخصه عمده آن گرایش غیرقابل کنترل به خوابیدن کوتاه مدت در اوضاع و احوال ناخواسته است.پربازدید ترین ها

خبرنامه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحانو متون