ج
 • جابه جاییDisplacement

  یک مکانیسم دفاعی که از طریق آن انگیزه ای که نمی تواند به شیوه مستقیم ظاهر شود (مثلا، انگیزه جنسی یا پرخاشگری) در یک شکل قابل پذیرش نمایان می شود. جابه جایی شناختی واقعیت که مستلزم جانشین کردن موضوع واقعی هیجانهای فرد با موضوعی است که بی تقصیر بوده و کمتر تهدید کننده است. مانند زمانی که زنی نسبت به شوهرش خشم دارد و بچه اش را تنبیه می نماید.

 • جاذبه یا جذابیت Attraction

  ویژگی یک فرد، موقعیت یا شئ و یا فعالیتی که در دیگران گرایش و تمایل ایجاد می کند.

 • جامعه آماری Population

  مجموعه افرادی که حداقل در یک ویژگی مشترکند.

 • جانور بازی Bestiality

  آمیزش جنسی با یک حیوان که نوعی انحراف جنسی به شمار می رود.

 • جبر روانی Psychic determinism

  یکی از مفروضات مهم نظریه فروید مبنی بر اینکه هر چیزی معنا و هدفی دارد.

 • جرات آموزیAssertive training

  نوعی شرطی سازی تقابلی که در آن پاسخهای گرایشی یا ابراز وجود به منظور از بین بردن حالت فعل پذیری یا اضطراب در برخی از موقعیتها، تقویت می شود. استفاده از تمرین رفتاری و فنون دیگر برای آموزش شیوه مناسب ابراز نیازها به مردم بدون آنکه حقوق دیگران را ضایع کنند.

 • جراحی روانیPsychosurgery

  یکی از روشهای درمان زیستی رفتار نابهنجار، شامل برداشتن بخشهای معینی از مغز به ویژه رشته های عصبی رابط بین قطعه پیشانی و دستگاه کناری یا هیپوتالاموس

 • جسم پنداری Corpuscallosum

  نوار ذهنی از رشته های عصبی که دو نیمکره مغز را به هم پیوند می دهد.

 • جفت Placenta

  اندامی که جریان خون مادر را از جریان خون رویان یا جنین جدا می سازد ولی امکان مبادله مواد غذایی و فضولات را فراهم می آورد.

 • جنین Fetus

  ارگانیزم پیش از تولد از آغاز ماه سوم تا پایان حاملگی. در این دوره، ساختارهای بدن کامل می شوند و اندازه بدن به سرعت رشد می کند.

 • جوامع جمع گرا Collective Societies

  جوامعی که افراد در آن خود را به عنوان جزئی از گروه می دانند و به جای اهداف فردی بر اهداف گروهی تاکید می کنند.

 • جوامع فردگرا Individualistic societies

  جوامعی که افراد در آنها خودشان را موجودات مجزایی می انگارند و عمدتا به نیازهای شخصی خودشان می اندیشند.

 • جوع عصبی (پرخوری شدید) Binge eating

  حالتی وسواس گونه و غیرقابل کنترل که با بلع سریع مقادیر زیاد غذا در مدتی کوتاه همراه است و در اختلالات خوردن دیده می شود.پربازدید ترین ها

خبرنامه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحانو متون