ا
 • الگوی رفتاری نوع Type A Behavior Pattern A

  الگوی شخصیتی خاصی که با افزایش خطر ابتلا به بیماری عروق کرونری قلب رابطه دارد. افراد نوع A همیشه احساس می کنند کمبود وقت دارند و حتی وقتی ضرب الاجلی در کار نیست باز هم با حداکثر توان کار می کنند. هم چنین در هنگام ناکامی، پرخاشگری و نفرت وجودشان را می گیرد و دوست دارند روی محیط خویش مسلط شوند و این تسلط را حفظ کنند.

 • الگوی شناختی Cognitive model

  مکتب روانشناسی نابهنجاری که مدعی است بسیاری از اختلالها از عقاید یا سبکهای فکری ناسازگارانه ناشی می شوند.

 • امواج بتا Beta waves

  در نوار مغزی گروهی از امواج که فرکانس آنها بین ۱۴ تا ۳۰ هرتز می باشد و در برخی حالتهای موضوعی تغییر می کند.

 • انتظار Expectation

  پیش بینی رویدادهای آینده بر مبنای تجربه گذشته و محرکهای فعلی

 • انتقال Transference

  عمدتا در روانکاوی به این مفهوم اطلاق می شود که بیمار به طور ناهشیار درمانگر را موضوع پاسخهای هیجانی خود قرار می دهد و پاسخهایی را که می بایستی در برابر افراد مهم زندگی خود نشان می داد. معطوف درمانگر می کند. یعنی بیمار طوری به درمانگر واکنش نشان می دهد که گویی یکی از شخصیتهای مهم دوران کودکی اوست.

 • انتقال دهنده عصبی Neurotransmitter

  یک ماده شیمیایی که عامل انتقال تکانه عصبی در محل سیناپس نورونها به یکدیگر است. معمولا از کیسه های کوچکی که در تکمه پایانی آکسونها در پاسخ به پتانسیل عمل ترشح می شود و با پخش شدن در ناحیه سیناپس بر فعالیت برخی نورون های دیگر اثر می گذارد.

 • انتقال متقابل Counter Transference

  در روانکاوی به این مفهوم اطلاق می شود که درمانگر به طور ناهشیار بیمار را موضوع پاسخهای هیجانی خود قرار می دهد. گویی درمانگر، مراجع را در لحظه با یکی از شخصیت های مهم دوران کودکی اش جابه جا می کند.

 • انحراف معیار Standard deviation

  جذر میانگین مجموع مجذورات انحراف هر نمره از میانگین نمره ها(میزان پراکندگی نمرات از میانگین)

 • اندورفینها Endorphins

  گروهی از مواد شیمیایی که به طور طبیعی در مغز وجود دارند و در نقش مواد افیونی عمل می کنند. گمان می رود که به این مواد، انتقال دهنده های عصبی باشند که در پاسخ به فشار روانی به وسیله نورونها آزاد می شوند و در هیجان، کاهش درد، و فرآیند خوگیری بدن به مواد افیونی و ناراحتی حاصل از کناره گیری از این مواد نقش مهمی ایفا می کنند. این دسته از مواد شبیه مورفین دورن زاد هستند.

 • اندیشه خوانی (تلپاتی) Telepathy

  از گونه های ادعایی ادراک فراحسی که به موجب آن انتقال مستقیم اندیشه از یک فرد به فرد دیگر مبنای ادراکها تلقی می شود. -> ادراک فراحسی، پیش آگاهی، غیب بینی

 • انطباق Adaptation

  در نظریه پیاژه، فرآیند ساختن طرطوره ها از طریق تکامل مستقیم با محیط. این فرآیند از دو فرآیند تکمیلی درون سازی و برون سازی تشکیل می شود.

 • انطباق حسی Semsory accommodation

  فرآیند کاهش حساسیت در نتیجه تحریک مداوم و افزایش حساسیت در نتیجه فقدان تحریک. این پدیده در حساسیت دیداری، شنیداری، بویایی و دمایی روشنتر ملاحظه می شود.

 • انطباقی Adaptive

  عملکردی که در جهت انطباق و سازگاری باشد.

 • انکار Denial

  یک مکانیسم دفاعی که استفاده از آن سبب می شود تکانه ها و اندیشه های ناپذیرفتنی ادراک نشوند یا به طبقه آگاهی کامل راه نیابند. فرآیندی که به وسیله آن واقعیتهای بیرونی ناراحت کننده حذف می شوند. -> مکانیسم دفاعی

 • انگیزه Motive

  هر حالتی در جاندار که بر آمادگی وی برای شروع یا ادامه زنجیره ای از رفتار اثر می گذارد.

 • انگیزه پیشرفت Achievement motive

  انگیزه اجتماعی اجرای کارهای ارزشمند یا مهم یا دستیابی به معیارهای ممتاز در فعالیتها

 • انگیزه روان شناختی Psychological achievement

  انگیزه ای که به طور عمده محصول یادگیری است، نه نیازهای زیستی.

 • انگیزه فیزیولوژیایی Physicological motive

  انگیزه ای که مبنای آن یک نیاز مشخص جسمانی است. مثلا نیاز به غذا یا آب

 • انگیزه ناهشیار Unconsious motive

  انگیزه ای که شخص از وجود آن در خود آگاه نیست و یا آگاهی تحریف شده ای از آن دارد. از آنجا که مرز کاملا مشخصی بین هشیار و ناهشیار وجود ندارد، بسیاری از انگیزه ها هم جنبه های هشیار و هم جنبه های ناهشیار دارند.

 • اوتیسم (درخودماندگی) Autism

  نوعی اختلال کودکی که ویژگی اصلی آن ناتوانی در پرورش دادن قابلیت پاسخدهی به دیگران طی سی ماه اول زندگی کودک می باشد.

 • ايد (بن یا نهاد) Id

  بخش عمیق و غیرقابل دسترسی شخصیت که حاوی امیال غریزی است.در نهاد اثری از نظم، منطق و اخلاقیات دیده نمی شود. نهاد صرفا دنبال ارضای امیال غریزی می باشد. این اصطلاح اولین بار توسط فروید برای معرفی ابعاد شخصیت معرفی شد.

 • ايگو (من) Ego

  مولفه سازمان یافته و عقلانی شخصیت. من از ادراک، یادگیری و برنامه ریزی استفاده و سعی می کند در عین ارضای نیازهای ارگانیسم، جایگاه آن را در دنیا حفظ کند.

 • ای. ای. جی (برق نگاره مغز) Electroencephalogram (E.E.G)

  نگاره ای که از طریق اتصال الکترودها به پوست سر و درشت نمایی فعالیت خودجوش برقی مغز، به دست می آید. از ویژگی های آشنای ای. ای. جی ظهور موجهای آلفا (۸ تا ۱۳ هرتز) و موجهای کم بسامد دلتاست.

 • ای. سی. تی (درمان با تشنج برقی) Electroconvulsive therapy

  روشی که عمدتا برای درمان افسردگی شدید که در آن یک جریان ضعیف برق از مغز گذرانده می شود و یک حالت حمله شبیه تشنج صرعی در بیمار به وجود می آید (مترادف: درمان با ضربه برقی)

 • روایی (اعتبار) Validity

  قدرت پیش بینی یک آزمون در ارتباط با هدفهای آن آزمون. اعتبار را می توان به صورت ضریب همبستگی بین نمره های آزمون و نمره های دیگری که آزمون در پی پیش بینی آنهاست (یعنی نمره های یک ملاک) اندازه گیری کرد. ->ملاک، پایاییپربازدید ترین ها

خبرنامه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحانو متون