آ
 • آدرنالین (اپی نفرین) Adrenaline

  آدرنالین از خانواده کاتلولامین ها و نام دیگر آن نفرین است. یکی از هورمونهایی که از غده های فوق کلیوی ترشح می شود و ضمن فعال کردن دستگاه سمپاتیک بدن، نقش فعالی در برانگیختگی هیجانی بر عهده دارد. همچنین این هورمون باعث افزایش فشار خون، آزاد شدن قند توسط کبد و چند واکنش فیزیولوژیکی دیگر به هنگام مواجهه ارگانیزم با تهدید گشته و آنرا آماده پاسخ جنگ و گریز می نماید.

 • آدیپوسیت Adipocyte

  یاخته ویژه چربی در بدن. تعداد این یاخته ها در افراد چاق بیشتر است و بنابراین شاید در آنان سطح پایه چربی بالاتر باشد.

 • آر- ای- ام Rapid eye movements (REM)

  برخی حرکات سریع چشم که معمولا در دوره خواب دیدن بروز می کنند و می توان آنها را با نصب الکترودهایی در نواحی کناری بالای چشمها اندازه گیری کرد. این الکترودها تغییرات فعالیت برقی همانید با حرکت مردمک در داخل کاسه چشم را ثبت می کنند.

 • آرام بخش Tranquilizer

  داروهایی مانند والیوم که اضطراب و بیقراری را کاهش می دهند.

 • آزارطلبی (مازوخیسم) Masochism

  گرایش بیمارگون به ایجاد درد در خود توسط خویشتن یا به دست دیگران

 • آزارگری (سادیسم) Sadism

  انگیزه بیمارگون برای ایجاد درد در دیگران

 • آزمون فرافکن Projective Test

  نوعی آزمون شخصیت که در آن افراد با فرآورده های تخیلی خویش ویژگیهای خود را فاش می سازند (فرافکنی می کنند). آزمون فرافکن در مقایسه با پرسشنامه های شخصیت که گزینه های ثابتی دارند آزادی بیشتری برای پاسخ دادن فراهم می کند. آزمون رورشاخ (لکه های مرکب که باید تفسیر شوند) و آزمون اندریافت موضوع (تصاویری که داستانهایی را فرامی خوانند) دو نمونه از آزمونهای فرافکن اند. ->پرسشنامه شخصیت

 • آزمون گروهی Group Test

  آزمون که با آن چند نفر به وسیله یک آزماینده به طور همزمان امتحان می شوند. مثلا آزمون های ورودی دانشگاه معمولا آزمونهای گروهی هستند.

 • آزمون هوش Intelligence Test

  آزمونهایی که ظرفیت روانی یا توانائی های کلی افراد را اندازه می گیرند. این آزمونها برای پاسخ گویی به سوالاتی مورد استفاده قرار می گیرند که در رابطه با توانایی عقلی، ضعف تحصیلی یا تدوین یک برنامه آموزشی انفرادی مطرح می شوند.

 • آزمون هوش فرهنگ- نابسته Culture-free IQ Test

  نوعی آزمون هوش که در ساختن آن سعی شده است سوگیری ناشی از تفاوت تجارب کودکان بارآمده در فرهنگ های مختلف (مثلا، کودکان روستایی در مقایسه با کودکان شهری، یا کودکان طبقه پایین در مقایسه با کودکان طبقه متوسط یا بالا) به حداقل برسد.

 • آستانه Threshold

  در جریان افزایش شدت یک محرک یا تفاوت دو محرک، نقطه ای است که در آنجا محرک از وضع ادراک ناپذیر به وضع ادراک پذیر می رسد (یا نقطه ای که در آنجا یک محرک کاهش یابنده یا تفاوت قابل ادراک بین دو محرک به وضع ادراک ناپذیر می رسد). مقدار آستانه تا حدودی تابع روش تعیین آن است. ->آستانه مطلق، آستانه اختلافی

 • آستانه اختلافی Differential Threshold

  کمترین تفاوت بین دو محرک که تحت شرایط آزمایشی قابل ادراک است کمترین تفاوت محسوس

 • آستانه مطلق Absolute Threshold

  شدت یا بسامد یک محرک در مرز موثر یا ناموثر بودن آن محرک، که در شرایط آزمایشی اندازه گیری می شود.

 • آکروفوبیا Acrophobia

  بلندهراسی، ترس از مکان های بلند و مرتفع

 • آکسون Axon

  بخشی از یک نورون دستگاه عصبی که تکانه عصبی را به نورونهای دیگر می رساند. -> دندریت ، نورن

 • آگاهی Awareness

  به طور کلی به آگاهی از خود و محیط اطراف اطلاق می شود. در هنگام بیداری و هشیاری در بالاترین میزان خود قرار دارد.

 • آلزایمر Alzheimers disease

  بیماری تباه کننده دوران پیری که طی آن کارکرد ذهنی رو به وخامت می گذارد. نشانگان یادزدودگی معمولا ویژگی اصلی این اختلال است. نشانه های مقدماتی این بیماری فقدان ابتکار، فراموشکاری شدید، ناتوانی حافظه و اختلال در توانائیهای فضایی است. این اختلال به تدریج موجب وخامت شدید نیروی عضلانی و کارکردهای اساسی نگهداری خود می شود که به مرگ می انجامد.

 • آمفتامینها Amphetamines

  داروهای محرک دستگاه عصبی مرکزی که بیقراری، تحریک پذیری، اضطراب و تپش قلب شدید ایجاد می کنند و پاسخدهی ارگانیزم را به محیط افزایش می دهند و موجب شنگولی نیز می شوند. در درمان ناکولیسی، بیش فعالی، پرخوابی و افسردگی کاربرد دارند. قرصهای استاسی که مورد سوء مصرف قرار می گیرند نیز متعلق به این دسته از داروهای محرک می باشند.
  -> داروهای محرک، داروهای کندکننده

 • آموزش مایه کوبی علیه استرس Stress – inoculation training

  فنی که میچینام آن را ابداع کرد. هدف این فن «مایه کوبی» بیماران علیه فشارهای روانی فعلی و آتی است. در این فن بیماران می فهمند چطور برخی از شیوه های ارزیابی آنان منتهی به فشار روانی می شود و یاد می گیرند فشارهای روانی را شناسایی و با آنها مقابله کنند. هم چنین این مهارتهای مقابله ای را در جلسات درمان تمرین و با استفاده از آنها در موقعیتهای پراسترس و واقعی پایه های شان را تحکیم می کنند.

 • آمین Amine

  ترکیبات ریشه گرفته از آمونیاک که در عملکرد نفر موثرند. کاتکول آمین ها از مهمترین آمین ها هستند. مانند، اپی نفرین، نورایی نفرین، دوپامین، مسکالین و آمفتامین که همگی در عملکرد مغز و رفتار انسان اهمیت دارند.

 • آنتی دیورتیک Antidiuretic

  هورمونی که از لوب خلق غده صنوبری (هیپوفیز) ترشح می شود و با کاهش ادرار تعادل آب بدن را حفظ می نماید.

 • آنتی کولینرژیک Anticholynergic

  تاثیر داروهای ضداستیل کولین که عمل این ناقل عصبی را وقفه می بخشند. علائم آن عبارتند از: تاری دید، خشکی دهان

 • آندروژنها Androgenes

  نام عمومی هورمونهای جنسی نرینه. معروفترین آنها تستوسترون است که از بیضه ها ترشخ می شود. این هورمون مسئول تحول در ریخت اندامهای تناسلی بیرونی مردان می باشد. -> غده های جنسیپربازدید ترین ها

خبرنامه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحانو متون